سلول بافت زیست

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام سلول بافت زیست
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۸۸۰۲۱۰۸۹
فاکس ۸۸۶۳۴۱۱۸
پست الکترونیک info@sabzbiomedicals.com
وب سایت http://www.sabzbiomedicals.com
آدرس تهران - تهران - کارگر شمالی - جنب بانک مسکن - ساختمان ناهید - 1356 - 2
فایل کاتالوگ دانلود