ساحل شیمی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام ساحل شیمی
حوزه فعالیت مواد اولیه
شماره تلفن ۰۱۱-۳۲۰۲۳۱۲۶
فاکس ۰۱۱-۳۲۰۲۳۰۰۸
پست الکترونیک info@sahelchimeie.com
وب سایت http://www.sahelchimeie.com
آدرس بابل شهرک صنعتی بندپی شرقی نبش خیابان گلستان
فایل کاتالوگ دانلود