زیست کنکاش توس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام زیست کنکاش توس
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۰۵۱-۳۸۷۶۸۵۶۰
فاکس -
پست الکترونیک info@toosbioresearch.com
وب سایت http://www.toosbioresearch.com
آدرس خراسان رضوی - مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - مرکز رشد واحدهای فناور شماره 4 - واحد 419 - 419
فایل کاتالوگ دانلود