زرین ترمه تادیندا

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام زرین ترمه تادیندا
حوزه فعالیت انواع ویفر
شماره تلفن ۳۶۳۷۳۶۲۲
فاکس ۳۶۳۷۳۶۲۶
وب سایت http://www.tadinda.ir
آدرس تبریز-جاده تهران-کیلومتر 2 جاده قدیم اهر-بعذ از کوی بابک
فایل کاتالوگ دانلود