ریل پرداز سیستم

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام ریل پرداز سیستم
حوزه فعالیت ریلی(نوسازی -تبدیل واگنهای مسافری و باری)
شماره تلفن ۹۵۱۱۹۶۱۱
فاکس ۸۸۷۰۹۶۸۹
پست الکترونیک info@railpardaz.com
وب سایت http://www.railpardaz.com
آدرس تهران خیابان بهشتی خیابان وزراء کوچه 3 پلاک15
فایل کاتالوگ دانلود