رویال سنگ ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام رویال سنگ ایران
حوزه فعالیت تولید و عرضه سنگهای ساختمانی
شماره تلفن ۴۴۱۴۰۶۴۰-۳
فاکس ۴۴۱۱۰۲۳۹
پست الکترونیک info@royalsang.com
وب سایت http://www.royalsang.com
آدرس انتهای اتوبان حکیم غرب - بازار سنگ تهران - واحد 18
فایل کاتالوگ دانلود