رنگدانه سیرجان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام رنگدانه سیرجان
حوزه فعالیت مواد اولیه
شماره تلفن ۰۳۴۴-۲۳۸۲۰۲۳-۲۵
فاکس ۸۸۷۵۰۶۰۲
پست الکترونیک info@rangdaneh.com
وب سایت http://www.rangdaneh.com
آدرس دفتر: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه هشتم (ساوجی نیا) - پلاک 24- رنگدانه سیرجان کارخانه : سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان-
فایل کاتالوگ دانلود