دکوآرت(مهرسان)

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام دکوآرت(مهرسان)
حوزه فعالیت تولید کابنت های لوکس تمام چوب .کابینت های ممبران.تولید دربهای ممبران
شماره تلفن ۸۸۵۲۲۱۸۴-۵
۰۲۶۳۶۳۳۲۳۵۱-۴
فاکس -
وب سایت http://www.decoartpanel.com
آدرس کرج-محمد شهر -خیابان زیبادشت -شهرک صنعتی زیبادشت-صنعت 4-پلاک 202
فایل کاتالوگ دانلود