دنا ژن تجهیز

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام دنا ژن تجهیز
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۶۶۸۴۰۴۳۵
فاکس ۶۵۳۲۸۳۷۹
پست الکترونیک info@denagene.com
وب سایت http://www.denagene.com
آدرس تهران - تهران - کارگر شمالی - خیابان گردافرید - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس - 15 - سلامت و پزشکی
فایل کاتالوگ دانلود