دانش بنیان به ساز انرژی سبز اندیشان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام دانش بنیان به ساز انرژی سبز اندیشان
حوزه فعالیت تولید کننده :1- سیستم هوشمند موتورخانه2- سامانه انرژی میتر (کنتور انرژی)3- سیستم هوشمند چیلر تراکمی4- سامانه شبکه حسگر بی سیم
شماره تلفن ۶۶۱۹۷۹۸۷
فاکس ۸۹۷۸۴۸۴۱
وب سایت http://www.behsazenergy.ir
آدرس تهران، بزرگراه محمد علی جناح کوچه بایندریها، نبش کوچه امراللهی پلاگ 2
فایل کاتالوگ دانلود