خمیرمایه خوزستان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام خمیرمایه خوزستان
حوزه فعالیت تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده
شماره تلفن ۸۸۸۷۳۴۳۲
فاکس -
وب سایت http://www.khuzestanyeast.com
آدرس خیابان گاندی . خیابان یکم . پلاک 12 . طبقه سوم
فایل کاتالوگ دانلود