خرمشهر پلاست

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام خرمشهر پلاست
حوزه فعالیت محصولات (پیش ساخته / نهایی)
شماره تلفن ۵۶۵۴۴۴۴۳
فاکس ۵۶۵۴۶۵۵۳
پست الکترونیک info@khoramshahrplast.com
وب سایت http://www.khoramshahrplast.com
آدرس جاده قدیم قم-شوراباد-پشت باربری مهتاب-خ پنجم شرقی(صالح)اولین چهارراه سمت چپ-پ2-خرمشهر پلاست
فایل کاتالوگ دانلود