خدمات شیمیایی نوین شیمیار

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام خدمات شیمیایی نوین شیمیار
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۶۶۱۹۸۳۷۰
فاکس -
پست الکترونیک Info@Shimyar.com
وب سایت http://www.shimyar.com
آدرس تهران - تهران - آزادی - دکتر حبیب اله - 81 - 1
فایل کاتالوگ دانلود