حامی صنعت اصفهان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام حامی صنعت اصفهان
حوزه فعالیت تولید و صادرات سنگ ساختمانی سنگ لاشتر
شماره تلفن ۰۳۱-۳۳۴۵۴۳۲۴-۵
فاکس ۰۳۱-۳۳۴۵۸۴۸۹
پست الکترونیک info@hamistone.com
وب سایت http://www.hamistone.com
آدرس اصفهان - خ باهنر - ساختمان مهتاب - ط 1 - واحد3
فایل کاتالوگ دانلود