جارو مرکزی کسری

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام جارو مرکزی کسری
حوزه فعالیت لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
شماره تلفن ۶۶۷۵۳۵۳۳
فاکس ۶۶۷۴۴۸۸۴
پست الکترونیک info@.kci-co.com
وب سایت http://www.kci-co.com
آدرس تهران ـ خ جمهوری ـ ساختمان آلومینیوم ـ ش 701
فایل کاتالوگ دانلود