تیس نساج

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تیس نساج
حوزه فعالیت مواد اولیه
شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۶۷۰۰۲۵
فاکس ۰۳۱-۳۳۶۷۰۰۲۶
پست الکترونیک info@zarifholding.ir
وب سایت http://www.zarifholding.ir
آدرس بروجن شهرک - شهرک صنعتی خادم القران - خیابان 35
فایل کاتالوگ دانلود