تولیدی و صنعتی گرم ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تولیدی و صنعتی گرم ایران
حوزه فعالیت تاسیسات گرمایشی
شماره تلفن ۸۸۱۴۱۷۵۰
فاکس ۸۸۱۴۱۷۵۳
پست الکترونیک info@garmiran.com
وب سایت http://www.garmiran.com
آدرس مشهد- کیلومتر 5 جاده مشهد قوچان - شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران
فایل کاتالوگ دانلود