تولید و بازرگانی لپ لپ

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تولید و بازرگانی لپ لپ
حوزه فعالیت تولید کننده انواع شکلات و محصولات جایزه دار
شماره تلفن ۳۴۷۶۲۱۴۰-۴۴
فاکس ۳۴۷۶۲۱۴۰
وب سایت http://www.loplop.ir
آدرس کرج کمالشهر شهرک صنعتی بهارستان نبش گلستان 2 شرکت لپ لپ
فایل کاتالوگ دانلود