تهویه سیس و ویونا

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تهویه سیس و ویونا
حوزه فعالیت تولید انواع چیلرهای جذبی تک اثره و دو اثره شعله مستقیم و انواع چیلرهای تراکمی هوایی و آبی و برج
شماره تلفن ۷۷۳۴۳۴۲۰
فاکس ۷۷۳۵۷۳۰۰
پست الکترونیک info@viunahvac.com
وب سایت http://www.viunahvac.com
آدرس تهران ابتدای جاده آبعلی خیابان اتحاد خیابان 8 غربی پلاک 25
فایل کاتالوگ دانلود