تهویه سام

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تهویه سام
حوزه فعالیت سیستم های تهویه مطبوع
شماره تلفن ۸۸۵۲۶۰۱۰
فاکس ۸۸۱۷۲۴۴۰
پست الکترونیک reyhaneh.haghverdi@yahoo.com
وب سایت http://www.tahviehsam.com
آدرس تهران، میدان آرژانتین، بلــوار بیـهقی، انتـهـای کوی چـهاردهـم
شــرقی، پلـاک26، ســاخـتمان تـهویه سـام .
فایل کاتالوگ دانلود