تاف فناور پارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام تاف فناور پارس
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۵۰
فاکس ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۴۹
پست الکترونیک toftech.ir@gmail.com
وب سایت http://www.toftech.ir
آدرس اصفهان - اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - ساختمان فن آفرینی 2 - 119
فایل کاتالوگ دانلود