اکسایتون

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اکسایتون
حوزه فعالیت طراحی و ساخت سیستم های حرارتی دمای بالا
شماره تلفن ۴۴۹۸۰۵۱۰
فاکس ۴۴۹۸۰۵۰۹
پست الکترونیک info@excitonco.ir
وب سایت http://www.excitonco.ir
آدرس تهران - تهران - کیلومتر 17 اتوبان کرج - خیابان 61 (داروپخش) - کوچه چهارم - 8
فایل کاتالوگ دانلود