انرژی کشور

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام انرژی کشور
حوزه فعالیت محصولات سرمایش تبخیـری ، گرمایش تابشـی و هـوای گرم
شماره تلفن ۶۱۴۴۴
فاکس ۵۵۲۰۲۰۱۹
پست الکترونیک m-madani@energy-ind.com
وب سایت http://www.energy-ind.com
آدرس تهران - خیابان جمهوری اسلامی - مقابل ساختمان آلومینیوم - پاساژ کاوه - شماره 681 - پلاک 37
فایل کاتالوگ دانلود