اتصال مکانیک

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اتصال مکانیک
حوزه فعالیت لوله و اتصالات PVC
شماره تلفن ۰۴۱-۳۶۳۰۹۲۷۸-۸۰
فاکس ۰۴۱-۳۶۳۰۹۲۷۸
پست الکترونیک emechanic.co@gmail.com
وب سایت http://www.emtco.ir
آدرس -
فایل کاتالوگ دانلود