آلوم کابل کاوه

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آلوم کابل کاوه
حوزه فعالیت تولید انواع سیمهای هوایی aac-acsr-acsr/aw-aaac - کابلهای خودنگهدار 5 سیمه و 6 سیمه - کابلهای زمینی مسی و آلومینیومی تک رشته و سه و نیم رشته و کابلهای کنستانتریک
شماره تلفن ۸۸۸۸۸۴۰۸
فاکس ۸۸۲۰۹۳۵۲
پست الکترونیک info@alumcablekaveh.com
وب سایت http://www.alumcablekaveh.com
آدرس تهران میدان آرژانتین انتهای خیابان الوند نبش اهورامزدا - پلاک 14 طبقه اول واحد 5
فایل کاتالوگ دانلود