آریاک الکتریک تهران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آریاک الکتریک تهران
حوزه فعالیت لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
شماره تلفن ۶۶۹۱۴۱۱۶
فاکس ۶۶۹۱۴۱۱۶
پست الکترونیک info@ariak.com
وب سایت http://www.ariak.co.ir
آدرس تهران خیابان آزادی اول خیابان اوستا ساختمان چهل و یک طبقه چهارواحد پنج
فایل کاتالوگ دانلود