آرمن پلاستیک

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آرمن پلاستیک
حوزه فعالیت طراحی و ساخت قالب و تولید ظروف پلاستیکی
شماره تلفن ۷۶۲۶۴۳۰۰
فاکس ۷۶۲۶۲۷۷۱
پست الکترونیک armenplast@yahoo.com
وب سایت http://www.armenplast.com
آدرس جاده دماوند بالاتر از جاجرود کمرد غربی سوم صنعت فرعی سوم پ ۱۰
فایل کاتالوگ دانلود