آرد آذین نشاسته

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آرد آذین نشاسته
حوزه فعالیت تولید کننده فراورده های نشاسته، گلوکز و گلوتن
شماره تلفن ۳۸۷۸۸۳۳۴-۷
فاکس ۳۸۷۸۸۳۳۴-۷
پست الکترونیک azinstarch@yahoo.com
وب سایت http://www.azinstarch.com
آدرس اصفهان.ابتدای جاده نایین.مقابل پایانه شرق.نرسیده به حسن آباد
فایل کاتالوگ دانلود