آب بان صنعتگران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام آب بان صنعتگران
حوزه فعالیت تولید انواع کنتورهای آب
شماره تلفن ۸۸۲۴۴۲۲۰
فاکس ۸۸۲۴۵۱۲۶
پست الکترونیک abbanco@hotmail.com
وب سایت http://www.abbanco.com
آدرس بزرگراه جلا آل احمد-خیابان شهید آرش مهر-خیابان سی ام-پلاک یک-واحد5
فایل کاتالوگ دانلود