یاسین مهرورزان جوان

نام یاسین مهرورزان جوان
شماره تلفن ۶۶۲۹۰۴۳۷
فاکس ۶۶۲۹۰۴۳۷
آدرس تهران- یافت آباد- میدان الغدیر- اول خیابان شهید جواد زندیه- پشت شهر کتاب- ساختمان الغدیر- طبقه سوم- واحد ۱۰ تلفن: ۶۶۲۹۰۴۳۱-۰۲۱