پیام نگاران فاطر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پیام نگاران فاطر
شماره تلفن ۰۲۱-۲۲۴۲۸۵۶۸
فاکس ۰۲۱-۲۲۴۲۸۵۶۹
وب سایت http://payaminfa.com
حوزه فعالیت برگزاری نمایشگاه
آدرس تهران - میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی -کوچه ۲۳ -پلاک ۲۳ طبقه۲ .واحد ۴