وزارت صنعت، معدن و تجارت - همایش سازان امروز

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام وزارت صنعت، معدن و تجارت - همایش سازان امروز
شماره تلفن ۲۲۰۳۷۳۸۳ - ۲۲۰۳۷۳۷۷ - ۲۲۰۴۸۸۵۹
فاکس ۲۲۰۴۴۷۶۹
پست الکترونیک iicic@iicic.com
وب سایت http://www.iicic.com
آدرس تهران-تهران-منطقه ۳-خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - نبش خیابان صداقت - برج ملت - طبقه هفتم - واحد۴- کدپستي ۱۹۶۷۷۱۳۵۱۶