هدیش کیش

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام هدیش کیش
شماره تلفن ۲۶۶۰۰۲۳۷
فاکس ۲۶۶۰۰۲۳۸
پست الکترونیک info@haddish.com
وب سایت http://haddish.com
آدرس مدرس شمال، خیابان دستگردی(ظفر)، انتهای خیابان فرید افشار، خیابان دولتشاد شرقی، نبش خیابان جام، پلاک ۱، واحد۱۶