نمایشگاه بین المللی مشهد

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام نمایشگاه بین المللی مشهد
شماره تلفن ۰۵۱-۳۵۰۰۵۰۰۰
فاکس ۰۵۱-۳۵۰۱۸۰۰۰
پست الکترونیک info@expo.ir
وب سایت http://www.expo.ir
حوزه فعالیت برگزاری نمایشگاه
آدرس انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد