موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران
شماره تلفن ۶۶۴۱۵۲۷۱
فاکس ۶۶۴۱۵۴۹۸
وب سایت http://www.icfi.ir
آدرس تهران، خ انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، پلاک ۱۰۸۰