مرکز ملی فرش ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مرکز ملی فرش ایران
شماره تلفن ۲۲۱۴۲۷۳۰-۳
فاکس ۲۲۱۴۲۷۴۲
پست الکترونیک info@incc.ir
وب سایت http://www.incc.ir
آدرس تهران، سعادت آباد، ميدان قيصرامين پور(شهرداري) بلوارشهرداري، خيابان شهيد حسين كيان (۱۳)، پلاک۱۵