مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

نام مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
شماره تلفن ۳۶۱۵۸ – ۰۵۱
پست الکترونیک info@epma.ir
وب سایت http://www.epma.ir
آدرس مشهد- بلوار آموزگار – نبش آموزگار ۱۷