مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا
شماره تلفن ۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۸۰
فاکس ۰۵۱-۳۷۶۵۹۰۳۳
پست الکترونیک info@aresa.ir
وب سایت http://aresa.ir
آدرس مشهد- بلوارسجاد-بزرگمهر جنوبی ۶- پلاک ۱۸ - صندوق پستی: ۱۵۱-۹۱۸۶۵