صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

نام صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران
شماره تلفن ۷۷۶۰۴۱۵۸-۷۷۶۰۴۱۶۶
آدرس تهران، خیابان بهارستان،پائین تر از بیمارستان طرفه،جنب پمپ بنزین،مجتمع اداری و تجاری بهارستان،طبقه دوم،واحد ۱۶