صنعت همایش و نمایش پرشین

نام صنعت همایش و نمایش پرشین
شماره تلفن ۸۸۶۹۲۱۲۱
۸۸۶۹۲۶۹۴
۸۸۶۹۲۶۹۵
۸۸۶۸۸۶۰۷
فاکس ۸۸۶۹۳۱۵۰
۸۸۶۹۴۰۸۴
پست الکترونیک info@iranexhibition.ir
وب سایت http://www.iranexhibition.ir
آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، نبش خیابان ۲۴، مجتمع اداری طوس، طبقه اول، واحد ۶۳