شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

نام شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته
شماره تلفن ۸۸۵۲۷۴۹۶
فاکس ۸۸۵۲۷۴۹۴
وب سایت http://deco-fair.com
آدرس تهران- خیابان احمد قصیر- خیابان دهم- پلاک ۸- واحد ۷