شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرا توسط شرکت درسا نقش پارسی

نام شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرا توسط شرکت درسا نقش پارسی
شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۰۰۰۱۲۰
فاکس ۸۸۳۳۹۷۸۵
وب سایت http://www.dnparsi.ir
آدرس No.۸,Golha Blvd,Fatemi Sq.