شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش

نام شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش
شماره تلفن ۰۷۶-۴۴۴۷۲۳۸۳
وب سایت http://iranairshow.com
آدرس فرودگاه بین المللی کیش