شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان-حمل و نقل پاک

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان-حمل و نقل پاک
شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶
فاکس ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶
وب سایت http://ctranshow.ir
آدرس اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان