شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق
شماره تلفن ۰۳۴ -۳۲۲۲۹۴۴۰
پست الکترونیک Info@Kermanfair.com
وب سایت http://kermanfair.com
آدرس ایران – کرمان – جاده باغین – محل دائمی نمایشگاه های کرمان شرکت بین المللی نمایشگاه های جنوب شرق