شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۶۱۸۰۰۱-۶
۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶
فاکس ۰۳۱-۳۲۶۰۲۰۰۶
وب سایت http://isfahanrealstate.ir
آدرس اصفهان - خیابان علامه امینی - رویروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان