شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
شماره تلفن ۲۲۳۹۷۵۴۰
فاکس ۲۲۳۹۶۹۸۴
پست الکترونیک info@titexgroup.com
وب سایت http://www.titexgroup.com/fa
آدرس تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده، شماره ۳۲۹، طبقه دوم غربی،واحد١٢ - ٨٣٣۶۵- ١٩٧٩٩