شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان - سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان - سلامت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته
شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶
فاکس ۰۳۱-۳۲۶۰۲۰۰۶
آدرس اصفهان - خیابان علامه امینی - رویروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان