سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی
شماره تلفن ۰۵۱-۳۸۷۹۵۳۱۰
۰۵۱-۳۸۷۹۵۳۳۰
۰۵۱-۳۸۷۹۵۲۱۰
۰۵۱-۳۸۷۹۸۲۳۰
فاکس ۰۵۱-۳۸۷۹۸۳۶۶
پست الکترونیک info@hamyari-kh.ir
وب سایت http://www.hamyari.org
آدرس مشهد - بلوار پیروزی - میدان شهید علی مهدوی (سلمان) - بلوار دلاوران - نبش دلاوران ۷