سازمان حفاظت محیط زیست

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام سازمان حفاظت محیط زیست
شماره تلفن ۴۲۷۸۱۰۰۰
پست الکترونیک info@doe.ir
وب سایت http://www.doe.ir
آدرس تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست